Pre-Workout sau 3 tháng:Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ nghĩ vậy!

Nếu bạn có thắc mắc, cứ hỏi nhé. Tôi đã liệt kê các thiết bị thể dục tốt nhất cho các bài tập thể hình và sức đề kháng cho các bài tập thể hình khác nhau, với những gợi ý của tôi về những thiết bị cơ thể bạn nên có. Tôi không muốn cung cấp các bài tập huấn luyện cụ thể cho mọi người, nhưng tôi liệt kê tất cả các bài tập có hiệu quả, ít nhất là đối với tôi, ít nhất là đối với trọng lượng cơ thể của tôi. Các sản phẩm cho danh sách này được đề xuất bởi huấn luyện viên cá nhân của tôi và bác sĩ cá nhân của tôi, nhưng không được chứng thực bởi họ. Chúng đơn giản là những sản phẩm tôi thấy có hiệu quả cho mục tiêu tập thể dục của mình. Khuyến nghị của tôi dựa trên các tiêu chí sau: 1. Nó phải an toàn. An toàn là tối quan trọng đối với mục tiêu đào tạo của khách hàng của tôi. Khi tập luyện cho mọi người, tôi luôn chỉ sử dụng một trọng lượng cơ thể. Khi chỉ sử dụng trọng lượng và trọng lượng cơ thể, khách hàng phải có thể trạng tốt trong ít nhất hai tuần trước khi tập luyện. Điều này ngăn ngừa chấn thương và cho phép tôi có được sự huấn luyện và phục hồi quan trọng. Cơ thể luôn trong tình trạng tốt hơn để tập luyện hiệu quả hơn. 2. Nó phải dễ sử dụng. Điều quan trọng nhất là thiết bị, thiết bị, thiết bị phải đơn giản để sử dụng. Khi bắt đầu một chương trình, hầu hết mọi người đều sử dụng thiết bị rất phức tạp và khó sử dụng.

Ý kiến mới

4 Gauge

4 Gauge

Chayenne Young

4 Gauge hoạt động rất tốt để cải thiện sự tập trung trong thời gian dài, nhưng nguyên nhân có thể l...